Představení společnosti

Level 10 podporuje tuto tržní filozofii: Hlavním důvodem, který vede k modernizaci svých IT systémů a aplikací, je potřeba rychle reagovat na měnící se obchodní požadavky při zachování konkurenceschopné pozice na trhu. Tohoto cíle je možno dosáhnout vysoce efektivní modernizací IT systémů, schopností nového IT řešení rychle reagovat na nové požadavky, to vše spojené s výraznou redukcí nákladů. Při modernizaci IT je účelné zachovat obchodní know-how firmy.

Kontakty

Level 10 spol. s r.o.

Kanceláře: Lužická 9
Brno 616 00
Tel. č.: +420 543423541
E-mail: info@level10.cz


Ing. Jan Pištělák, CSc. ředitel a jednatel společnosti